Aproape Perfect (AP)

 

Perfecționismul presupune stabilirea unor standarde foarte înalte și inflexibile care ajung să exercite o presiune mare asupra individului, influențând modul în care acesta gândește despre propria persoană. Persoanele perfecționiste ajung să își evalueze valoarea de sine în funcție de performanțele și realizările lor, iar efortul  de a-și atinge standardele poate avea costuri ridicate. Adesea, perfecționismul poate să ducă la izolare socială, frustrare, îngrijorare, depresie, tulburări alimentare, dificultăți de relaționare, simptome obsesiv-compulsive, verificarea repetată a muncii, consum mare de timp pentru a duce la îndeplinire sarcinile, insomnie, amânare, sănătate precară și un sentiment persistent de eșec.

Programul Aproape Perfect (AP) se bazează pe principiile Terapiei Cognitiv-Comportamentale (TCC) și are ca scop reducerea perfecționismului dezadaptativ. Sub aspect conceptual Programul AP se bazează pe protocolul de intervenție de propus de Fursland, A., Raykos, B. & Steele, A. (2009) Perfectionism in Perspective. Perth, Western Australia: Centre for Clinical Interventions.

În cadrul acestei intervenții participanții vor fi invitați să parcurgă nouă module online care au fost elaborate pentru reducerea nivelului de perfecționism. Intervenția a fost elaborată pe baza principiilor Terapiei Cognitiv-Comportamentale (TCC), iar parcurgerea acesteia durează aproximativ 45 zile. Reducerea perfecționismului poate avea o serie de consecințe pozitive asupra stării mentale a individului, având în vedere rolul important pe care îl joacă perfecționismul în problemele de sănătate mentală.

Dacă doriți să participați la acest program va trebui să vă înscrieți pe site-ul proiectului (la secțiunea Înregistrare) și apoi să parcurgeți toate chestionarele de screening. După ce vom analiza răspunsurile dvs. vă vom trimite un mesaj scris privind acceptarea sau neacceptarea dvs. în program. Apoi veți fi distribuiți aleatoriu în una din cele două grupe de tratament: 1) prima grupă de tratament, care va începe programul de intervenție imediat, sau 2) a doua grupă de tratament, care va începe programul după 45 de zile. De asemenea, veți fi rugați să completați o serie de chestionare care ne vor ajuta să evaluăm eficiența programului (la început, la final și la o lună după finalizarea programului).

Dezvoltarea platformei e-cbt.ro și suportul tehnic este asigurat de Echipa tehnică a proiectului alcătuită din specialist IT Tudor Ojan si web-designer Cărbunaru Alina de la ProCoderDev.


                                                     

Programul Aproape Perfect (AP) a fost realizat cu sprijinului financiar al Programului Parteneriate în Domenii Prioritare (PN-II-PT-PCCA-2013), derulat cu sprijinul MEN – UEFISCDI, Proiect nr. 331/2014.

Adresa de contact: aproapeperfect@e-cbt.ro